Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

संक्षिप्त परिचय

कोल्हवी नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ । अन्य सामाग्री सिघ्र अपलोड गरिने छ।