Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3473 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सूचना तथा समाचार

उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बारे ।

विषय ः उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बारे ।
श्री वडा सचिव, वडा कार्यालय सबै
श्री सामाजिक परिचालक सबै

टोल विकास संस्था गठन गर्ने बारे ।

विषय ः टोल विकास संस्था गठन गर्ने बारे ।
श्री वडा सचिव, वडा नं.
सामाजिक परिचालक श्री
उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस वडा अन्तर्गत रहेका टोलहरुमा २१ दिन भित्र टोल विकास संस्था गठन गरी दर्ताकालागि यस कार्यालयमा पठाई दिन अनुरोध छ ।