कोल्हाबी नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!                          कोल्हबी नगरपालिकालाई  खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र​ अभियान सफल पारौँ!!!       मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद सामाधान गरौँ !!!      जता   तते   फोहर   नपालौँ !!!       तपाइको दिन शुभ होस् !!!    

सूचना तथा समाचार

जानकारी सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा
जानकारी सम्बन्धमा
जानकारी सम्बन्धमा
जानकारी सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा

कोल्हावी कर्मचारी दरखग्स्त फारम

कोल्हावी कर्मचारी  दरखग्स्त फारम

सूचना सहायक सम्बन्धी सूचना

 सूचना सहायक सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धित सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धित सूचना

सहभागी भइदिने सम्बन्धमा

सहभागी भइदिने सम्बन्धमा

बडादशैंको साइत सम्बन्धमा जनकारि

बडादशैंको साइत सम्बन्धमा जनकारि

बडादशैंको साइत सम्बन्धमा जनकारि

Pages