कोल्हाबी नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ !!!                          कोल्हबी नगरपालिकालाई  खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र​ अभियान सफल पारौँ!!!       मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद सामाधान गरौँ !!!      जता   तते   फोहर   नपालौँ !!!       तपाइको दिन शुभ होस् !!!    

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा