FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
45% (10 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
27% (6 votes)
सेवाको समय
18% (4 votes)
सेवाको प्रकृया
9% (2 votes)
Total votes: 22