FAQs Complain Problems

News and Notices

आय ठेक्का सम्बन्धी  सूचना

आय ठेक्का सम्बन्धी  सूचना

का.स.मु.र सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

का.स.मु.र सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

श्री सहकारी संस्था सबै, तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

श्री सहकारी संस्था सबै, तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकमको लागि दाबी विरोधको लागि ३ तीन दिने सूचना

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई दुधमा रु ०.५० पैसा प्रति लिटर अनुदानको रकमको लागि दाबी विरोधको लागि ३ तीन दिने सूचना

आशयको सूचना सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

नगर सभाको जारी १२औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक मिति २०८१।०३।१५ गते  बिहान  ११ः३० बजे  सम्बन्धमा।

नगर सभाको जारी १२औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक मिति २०८१।०३।१५ गते  बिहान  ११ः३० बजे  सम्बन्धमा।

आय ठेक्का सम्बन्धी सूचना, आय ठेक्का सम्बन्धी सूचना

आय ठेक्का सम्बन्धी सूचना

नगरसभा बैठक सम्बन्धमा २०८१/०३/१० गते।

सूचना लेखापढी व्यवसायीको परीक्षाा सम्बन्धमा

Pages