FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

श्री सबै (सामुदायिक तथा संस्थागत) विद्यालयहरू विदा सम्बन्धमा।

श्री सबै (सामुदायिक तथा संस्थागत) विद्यालयहरू विदा सम्बन्धमा।

Notification of Award of Tender No. KM/NCB/TB/01/2080-2081

Notification of Award of Tender No. KM/NCB/TB/01/2080-2081

 LISA २०७९/०८० को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

 LISA २०७९/०८० को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

हार्दिक शुभकामना र सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।।

हार्दिक शुभकामना र सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।।

एघँरौ (हिउँदे) नगरसभा बैठक सम्बन्धमा।

एघँरौ (हिउँदे) नगरसभा बैठक सम्बन्धमा।

श्री सबै (सामुदायिक तथा संस्थागत) विद्यालयहरू विदा सम्बन्धमा।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०९/२६ गते विहिवार।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०९/२६ गते विहिवार।

Letter of Intent Invitation for Bids for Fabrication of steel parts and transportation upto road heads of Barewaghat double span truss bridge kolhabi-10, identification no. KM/NCB/TB/01/2080-81

Letter of Intent Invitation for Bids for Fabrication of steel parts and transportation upto road heads of Barewaghat double span truss bridge kolhabi-10, identification no. KM/NCB/TB/01/2080-81

पुर्वाधार श्राेत उपयाेग शुल्क राजस्व दररेट

लाल बकैया खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा निकासी सम्बन्धी ठेक्का

लाल बकैया खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा निकासी सम्बन्धी ठेक्का

Pages