FAQs Complain Problems

News and Notices

कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धीत सूचना।, कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धीत सूचना।

कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धीत सूचना।

कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना

कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना 

मकैबालीको पकेट विकास निरन्तरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सूचना।

मकैबालीको पकेट विकास निरन्तरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि सूचना।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

घटस्थापनाको शुभकामना!!!, घटस्थापनाको शुभकामना!!!

घटस्थापनाको शुभकामना!!!

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

उखु खेती गरेका कृषकहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा।, उखु खेती गरेका कृषकहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा।, उखु खेती गरेका कृषकहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा।, उखु खेती गरेका कृषकहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा।

उखु खेती गरेका कृषकहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा।

 जितिया पर्वको सार्वजानिक बिदा सम्बन्धि सूचना तथा शुभकामना।,  जितिया पर्वको सार्वजानिक बिदा सम्बन्धि सूचना तथा शुभकामना।

 जितिया पर्वको सार्वजानिक बिदा सम्बन्धि सूचना तथा शुभकामना।

५०% अनुदान गहुँ बीउ मांगको लागि आवेदन दिने  सम्बन्धि सूचना, ५०% अनुदान गहुँ बीउ मांगको लागि आवेदन दिने  सम्बन्धि सूचना

५०% अनुदान गहुँ बीउ मांगको लागि आवेदन दिने  सम्बन्धि सूचना

जन्मजात पैताला घुमेको बालवालिकाहरुका लागि निःशुल्क उपचार परिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।, जन्मजात पैताला घुमेको बालवालिकाहरुका लागि निःशुल्क उपचार परिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।

जन्मजात पैताला घुमेको बालवालिकाहरुका लागि निःशुल्क उपचार परिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।

Pages