FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

जो जससंग सम्बन्ध राख्छ।  हार्दिक निमन्त्रण।

जो जससंग सम्बन्ध राख्छ।  हार्दिक निमन्त्रण।

घरजग्गा बहाल कर तिर्ने/ बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

घरजग्गा बहाल कर तिर्ने/ बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

कक्षा-८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।, कक्षा-८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।, कक्षा-८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।, कक्षा-८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।, कक्षा-८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

कक्षा-८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा हटाउने बारे।

माटोको नमुना संकलन गराउने सम्बन्धि सूचना

माटोको नमुना संकलन गराउने सम्बन्धि सूचना

कृषि विधुत महशुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना।, कृषि विधुत महशुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना।

कृषि विधुत महशुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना।

यस नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्र  शाखाको सूचना

यस नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्र  शाखाको सूचना 

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन तथा परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन तथा परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । 

सहकारी दिवस कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा!!!

सहकारी दिवस कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा!!!

Pages