FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रिपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना

राष्ट्रिपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा २०८१/०२/०२ गते बुधवार ।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा २०८१/०२/०२ बुधवार ।

कृषि विद्युत महसुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

कृषि विद्युत महसुलमा ५०% अनुदानको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

सिँचाइ व्यवस्थापन प्रवर्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

सिँचाइ व्यवस्थापन प्रवर्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा, निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा, निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा, निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

निःशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

दरभाउ पत्र आशय पत्रको सूचना।

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। सबै हेर्न तल pdf मा click गर्नु।

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

रसायनिक मलको वितरण सम्बन्धमा

रसायनिक मलको वितरण सम्बन्धमा

निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना, निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Pages