FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

श्री सबै (सामुदायिक तथा संस्थागत) विद्यालयहरू विदा सम्बन्धमा।

श्री सबै (सामुदायिक तथा संस्थागत) विद्यालयहरू विदा सम्बन्धमा।

Notification of Award of Tender No. KM/NCB/TB/01/2080-2081

Notification of Award of Tender No. KM/NCB/TB/01/2080-2081

 LISA २०७९/०८० को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

 LISA २०७९/०८० को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

हार्दिक शुभकामना र सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।।

हार्दिक शुभकामना र सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना।।।

एघँरौ (हिउँदे) नगरसभा बैठक सम्बन्धमा।

एघँरौ (हिउँदे) नगरसभा बैठक सम्बन्धमा।

श्री सबै (सामुदायिक तथा संस्थागत) विद्यालयहरू विदा सम्बन्धमा।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०९/२६ गते विहिवार।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा। २०८०/०९/२६ गते विहिवार।

Letter of Intent Invitation for Bids for Fabrication of steel parts and transportation upto road heads of Barewaghat double span truss bridge kolhabi-10, identification no. KM/NCB/TB/01/2080-81

Letter of Intent Invitation for Bids for Fabrication of steel parts and transportation upto road heads of Barewaghat double span truss bridge kolhabi-10, identification no. KM/NCB/TB/01/2080-81

पुर्वाधार श्राेत उपयाेग शुल्क राजस्व दररेट

लाल बकैया खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा निकासी सम्बन्धी ठेक्का

लाल बकैया खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा निकासी सम्बन्धी ठेक्का

Pages