FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
42% (14 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
24% (8 votes)
सेवाको समय
21% (7 votes)
सेवाको प्रकृया
12% (4 votes)
Total votes: 33