FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

उपस्थित हुने बारे।

जो जससंग सम्बन्धित सबैलाइ......उपस्थित हुने बारे।

सेवा प्रवाह सूचारू हुने सम्बन्धी सूचना।

सेवा प्रवाह बन्द रहेन सम्बन्धी सूचना।

जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धी बैठक सम्बन्धमा।

कार्यपालिका बैठक २०७९/०७/२४ गते हुने बारेको सूचना ।

कार्यपालिका बैठक २०७९/०७/२४ गते हुने बारेको सूचना ।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

साना ब्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।  दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२८

साना ब्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।
दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२८

श्री सामुदायिक विधालयहरु, सबै
कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा

विजया दशमी २०७९ को  शुभकामना सम्बन्धमा !!!

विजया दशमी २०७९ को  शुभकामना सम्बन्धमा !!!

Pages