FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

मुल्य श्रृखलामा आधारित दुइ बाली धान उत्पादन कार्यक्रमको लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना।

मुल्य श्रृखलामा आधारित दुइ बाली धान उत्पादन कार्यक्रमको लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धि सूचना।

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन र परिक्षा हुने मिति,स्थान र समय सम्बन्धमा।

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन र परिक्षा हुने मिति,स्थान र समय सम्बन्धमा।

 कित्ताकाट शुरु भएको सूचना ।

भुमीशुधार तथा मालपोत कार्यालय , कलैया बारा द्वारा कलैया उप-महानगरपालिका, कोल्हबि नगरपालिका का सम्पुर्ण वडा र  यस मालपोत कार्यालय अन्तर्गत पर्ने जीतपुर सिमरा उप-महानगरपालिका का केही वडा वडा मा जग्गा को कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र  वर्गीकरण सकियको सिफारिस प्राप्त भयसङै  आज मिति २०७९/०९/०३ गते बाट किताकाट खुला भएको छ ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना  प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०९।०२

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना  प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९।०९।०२

लेखापरिक्षकको सिफारिस सम्बन्धमा।, लेखापरिक्षकको सिफारिस सम्बन्धमा।

लेखापरिक्षकको सिफारिस सम्बन्धमा।

जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धी बैठक सम्बन्धमा।

जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धी बैठक सम्बन्धमा।

कृषि सम्बन्धित सूचना।, कृषि सम्बन्धित सूचना।

कृषि सम्बन्धित सूचना।

उपस्थित हुने बारे।

जो जससंग सम्बन्धित सबैलाइ......उपस्थित हुने बारे।

सेवा प्रवाह सूचारू हुने सम्बन्धी सूचना।

Pages