FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

News and Notices

कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा Astra Zeneca खोप मिति २०७८ /०५/२२ र २०७८/०५/२३ लगाउने सम्बन्धमा।

कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा Astra Zeneca खोप लगाउने सम्बन्धमा।

कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा Astra Zeneca खोप लगाउने सम्बन्धमा।

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आहवानकाे सूचना

भेरोसेल खोप लगाउने आउने सम्बन्धि सूचना।

भेरोसेल खोप लगाउने आउने सम्बन्धि सूचना।

JANSSEN AD26 COV2.S भ्याक्सिन लगाउने सम्बन्धमा सूचना ।

यहि मिति२०७८।०४।०८ र ०९ गतेबिहान ११:०० बजे देखि अपरान्ह ४:३० बजे सम्म निम्नलिखित स्थानमा उपस्थित भई JANSSEN AD26 COV2.S भ्याक्सिन लिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।

दोस्रो मात्रा खोप लगाउने आउने सम्बन्धि सूचना।

दोस्रो मात्रा खोप लगाउने आउने सम्बन्धि सूचना।

भुक्तानी सम्बन्धमा।

भुक्तानी सम्बन्धमा।

पुर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क र बजार ठेक्का को शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

पुर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क र बजार ठेक्का को शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचनापुर्वाधार श्रोत उपयोग शुल्क र बजार ठेक्का को शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

Issuance of letter of intent to award the contract of Construction of Kolhabi Hospital (15 Bed)

Issuance of letter of intent to award the contract of Construction of Kolhabi Hospital (15 Bed)

Pages