FAQs Complain Problems

टोल विकास संस्था गठन गर्ने बारे ।

विषय ः टोल विकास संस्था गठन गर्ने बारे ।
श्री वडा सचिव, वडा नं.
सामाजिक परिचालक श्री
उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस वडा अन्तर्गत रहेका टोलहरुमा २१ दिन भित्र टोल विकास संस्था गठन गरी दर्ताकालागि यस कार्यालयमा पठाई दिन अनुरोध छ ।

वडा जनप्रतिनिधि