FAQs Complain Problems

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

व्यहोरा सहितको निवेदन

योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस

कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश

निवेदन दर्ता

धरौटी फिर्ताको निर्णय

वडा जनप्रतिनिधि