FAQs Complain Problems

निःशुल्क वितरणकाे लागि अत्यावश्यक अैाषधि खरिद सम्बन्धमा ।

निःशुल्क वितरणकाे लागि अत्यावश्यक अैाषधि खरिद सम्बन्धमा ।

निःशुल्क वितरणकाे लागि अत्यावश्यक अैाषधि खरिद सम्बन्धमा ।

वडा जनप्रतिनिधि