FAQs Complain Problems

JANSSEN AD26 COV2.S भ्याक्सिन लगाउने सम्बन्धमा सूचना ।

JANSSEN AD26 COV2.S भ्याक्सिन लगाउने सम्बन्धमा सूचना ।

यहि मिति२०७८।०४।०८ र ०९ गतेबिहान ११:०० बजे देखि अपरान्ह ४:३० बजे सम्म निम्नलिखित स्थानमा उपस्थित भई JANSSEN AD26 COV2.S भ्याक्सिन लिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।

वडा जनप्रतिनिधि