FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

जाडो बिदा सम्बन्धमा

जाडो बिदा सम्बन्धमा जाडो बिदा सम्बन्धमा 

सहभागिता सम्बन्धमा

सहभागिता सम्बन्धमा

करार म्याद थप सम्बन्धमा

करार म्याद थप सम्बन्धमा 

सहभागिता सम्बन्धमा

सहभागिता सम्बन्धमा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप निकासा सम्बन्धमा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप निकासा सम्बन्धमा 

 विवरण समपरीक्षण एवं प्रमाणित गरिदिने सम्बन्धमा l

 विवरण समपरीक्षण एवं प्रमाणित गरिदिने सम्बन्धमा l 

व्यत्तिगत  विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।, स्थायी कर्मचारीकाे व्यत्तिगत  विवरणकाे फारम , करार  कर्मचारीकाे व्यत्तिगत  विवरणकाे फारम

व्यत्तिगत  विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

बेरोजगार प्राथमिकताक्रम सुची टास सम्बन्धमा

बेरोजगार प्राथमिकताक्रम सुची टास सम्बन्धमा 

Pages