FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्ष भत्ता सम्बन्धमा  जरुरी सूचना

सामाजिक सुरक्ष भत्ता सम्बन्धमा  जरुरी सूचना 

नविकरण स्थागित गर्ने सम्बन्धमा

नविकरण स्थागित गर्ने सम्बन्धमा

शिलबन्दी बाेलपत्र दरभाउपत्र रद  सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

शिलबन्दी बाेलपत्र दरभाउपत्र रद  सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना 

कोल्हवी न. पा. का सबै सामुदायिक बिधालयले सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

कोल्हवी न. पा. का सबै सामुदायिक बिधालयले सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा 

शिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

शिलबन्दी बाेलपत्र सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना 

सूचना, सूचना, सूचना

सूचना

रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा , रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा

रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा 

कृषि सेवा कार्यक्रमहरुको सर्ट लिस्टिंग छनौट सम्बन्धमा , कृषि सेवा कार्यक्रमहरुको सर्ट लिस्टिंग छनौट सम्बन्धमा

कृषि सेवा कार्यक्रमहरुको सर्ट लिस्टिंग छनौट सम्बन्धमा 

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा 

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा , लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा 

Pages