FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

Invitation for Bids (second publication) for construction of Kolhabi open market(Haat Bazar) Ward 1

Contract Identification No: KM/NCB/BLDG/02/2078-2079
Date of second publication: 18/04/2022 00:00
Date of first publication : 05/01/2022 00:00

टाइफाईड रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धमा जरुरी सूचना , टाइफाईड रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धमा जरुरी सूचना

टाइफाईड रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धमा जरुरी सूचना 

कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धि  दोस्रो पटकको सूचना

कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धि  दोस्रो पटकको सूचना

सहकारी संस्थाहरुलाई तालिममा सहभागिता सम्बन्धि सूचना

सहकारी संस्थाहरुलाई तालिममा सहभागिता सम्बन्धि सूचना

सहकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धि सूचना

सहकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धि सूचना 

उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना l , उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना l , उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना l

उमेदवार सिफारिस गरिएको सूचना l 

कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

कोल्ड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 

दोस्रो मात्राको खोप र बुस्टर डोज २०७८/१२/०७ र ०८ गते लगाउने सम्बन्धमा।

दोस्रो मात्राको खोप र बुस्टर डोज २०७८/१२/०७ र ०८ गते लगाउने सम्बन्धमा।

होलिको शुभकामना सम्बन्धमा  !!!

होलिको शुभकामना सम्बन्धमा  !!!

सशर्त कार्यक्रम तर्फको मध्यमा प्रविधियूक्त बहुउदेश्यी फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम स‍ंचालन गर्न सम्बन्धी सूचना।

सशर्त कार्यक्रम तर्फको मध्यमा प्रविधियूक्त बहुउदेश्यी फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम स‍ंचालन गर्न सम्बन्धी सूचना।

Pages