FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बडादशैंको साइत सम्बन्धमा जनकारि

बडादशैंको साइत सम्बन्धमा जनकारि

लागू औषधि निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा जरुरी सूचना

लागू औषधि निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा जरुरी सूचना

जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संसोधन) नियमवली २०७५ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

२५ ओेे बैठक सम्बन्धमा

२५ ओेे बैठक सम्बन्धमा

निकासी कर सम्बन्धी ठेक्काकाे सार्वजनिक  सूचना 

निकासी कर सम्बन्धी ठेक्काकाे सार्वजनिक  सूचना 

२३ ओेे बैठक सम्बन्धमा

२३ ओेे बैठक सम्बन्धमा

निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना , निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना

निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र अहवानको सूचना 

स्वयँसेवक आशयकता सम्बन्धी जरूरी सूचना

स्वयँसेवक आशयकता सम्बन्धी जरूरी सूचना 

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी शर्तहरु , बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी शर्तहरु 

बजार ठेक्काको बन्दोबस्त सम्बन्धी पुन ३ दिन सूचना सम्बन्धी शर्तहरु 

सार्वजनिक सुचना

सार्वजनिक सुचना 

Pages