FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निःशुल्क वितरणकाे लागि अत्यावश्यक अैाषधि खरिद सम्बन्धमा ।

निःशुल्क वितरणकाे लागि अत्यावश्यक अैाषधि खरिद सम्बन्धमा ।

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

बैठक सम्बन्धमा

बैठक सम्बन्धमा

माैखिक परिक्षा सम्बन्धमा

माैखिक परिक्षा सम्बन्धमा

विधालयले विवरण पेश गर्ने बारे सूचना ।

विधालयले विवरण पेश गर्ने बारे सूचना ।

पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम संचालन गर्न ईच्छा पत्र पेश गर्ने बारे कृषि ज्ञान केन्द्र, बारा, कलैयाको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/११/२७)

उपस्थिति सम्बन्धमा

उपस्थिति सम्बन्धमा

लेखापरिक्षक छनाेट गरिएकाे बारे ।, लेखापरिक्षक छनाेट गरिएकाे बारे ।

लेखापरिक्षक छनाेट गरिएकाे बारे ।

Pages