FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना, सूचना, सूचना

सूचना

रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा , रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा

रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा 

कृषि सेवा कार्यक्रमहरुको सर्ट लिस्टिंग छनौट सम्बन्धमा , कृषि सेवा कार्यक्रमहरुको सर्ट लिस्टिंग छनौट सम्बन्धमा

कृषि सेवा कार्यक्रमहरुको सर्ट लिस्टिंग छनौट सम्बन्धमा 

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा 

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा , लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा

लेखापरीक्षक छनौट गरिएको सम्बन्धमा 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना  

पूर्वाधार शाेत उपयोग शुल्क र  बजार ठेक्का बन्दोबस्त २०७७/७८ को  सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

पूर्वाधार शाेत उपयोग शुल्क र  बजार ठेक्का बन्दोबस्त २०७७/७८ को  सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बधी सूचना

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा

IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

IEMIS तथ्याङ्क अध्यावधीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

अधारभूत शिक्षा परीक्षा २०७६ काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।, Grading System Explanation

अधारभूत शिक्षा परीक्षा २०७६ काे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Pages